Bhai se bhi badhkar: Shah Rukh Khan on relationship with Salman Khan!

You may also like...