‘9pm 9 minutes’: Aishwarya-Abhishek Bachchan, Virat Kohli-Anushka Sharma light diyas, say silent prayer

You may also like...