Category: National

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਕੁਏਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਕੁਏਰੀ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ...

ਲੰਬਾ COVID-19 ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ COVID-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ COVID-19 ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ...

ਇਹਨਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ COVID-19 ਅਤੇ ਫਲੂਅ ਤੋਂ ਬਚਾਓ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ COVID-19 ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬਣੇ (ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ) ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ...

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੰਤ ਬਣੇ ਰਹੋ। 5 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ...