Category: National

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ...

COVID-19 ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਬੂਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਕਦੋਂ...

COVID-19 ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ COVID-19 ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ...

ਆਪਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ

  ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਾਤ ਮੰਗਲਵਾਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਐਂਡਰਿਊ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ...